Chicken Plus

Chicken Plus

Phiếu quà tặng Chicken Plus 100k
50,000đ100,000đ

Chicken Plus

Phiếu quà tặng Chicken Plus 100k
100,000đ

Chicken Plus

Đùi gà sốt phô mai cay
169,000đ

Chicken Plus

Đùi gà sốt Creamy Onion
149,000đ

Chicken Plus

Đùi gà sốt ngũ vị
139,000đ

Chicken Plus

Đùi gà chiên truyền thống
129,000đ

Chicken Plus

Gà không xương sốt phô mai cay lớn
159,000đ

Chicken Plus

Gà không xương sốt Creamy Onion lớn
139,000đ

Chicken Plus

Gà không xương sốt ngũ vị lớn
129,000đ

Chicken Plus

Gà không xương truyền thống lớn
119,000đ

Chicken Plus

Gà chiên sốt Creamy Onion nửa con
139,000đ

Chicken Plus

Gà chiên sốt phô mai cay nửa con
159,000đ
Xem thêm