Đài quan sát Lotte

Đài quan sát Lotte

Vé tham quan Đài Quan Sát LOTTE
(Áp dụng cho KH nước ngoài)
210,000đ230,000đ

Đài quan sát Lotte

Vé tham quan Đài Quan Sát LOTTE
119,000đ180,000đ