McDONALDS

McDONALDS

Kem ốc quế (5k x 10)
50,000đ100,000đ

McDONALDS

2 Cà phê (cà phê Việt Nam/ Americano/ Cappuccino)
50,000đ80,000đ

McDONALDS

1 Miếng gà rán (Gà cay) - E-code 29k Spicy BIC
29,000đ36,000đ

McDONALDS

Enjoy McDONALDS D (Ecode Combo- 4pc Mcnuggets)
79,000đ102,000đ

McDONALDS

Enjoy McDONALDS C (Ecode Combo- Chicken Burger)
79,000đ126,000đ

McDONALDS

Enjoy McDONALDS B (Ecode Combo - FOF)
79,000đ116,000đ

McDONALDS

Enjoy McDONALDS A (Ecode Combo- Cheeseburger)
79,000đ106,000đ

McDONALDS

1 Cà phê (cà phê Việt Nam/ Americano/ Cappuccino) - E-code - 25k Coffee
25,000đ40,000đ

McDONALDS

Cheese Burger (E-code 29k Cheeseburger)
29,000đ39,000đ

McDONALDS

1 Miếng gà rán (Gà thường) - E-code 29k BIC BBQ
29,000đ36,000đ

McDONALDS

Combo McDONALDS (Ecode 5-YR Combo)
79,000đ116,000đ