BB Wellness

Gói 24 buổi sử dụng 6 tháng áp dụng vào các ngày cuối tuần
9,090,000đ12,120,000đ

BB Wellness

Gói 24 buổi sử dụng 6 tháng áp dụng trong tuần
7,575,000đ10,100,000đ

BB Wellness

Gói 12 buổi sử dụng 3 tháng áp dụng vào các ngày cuối tuần
4,800,000đ6,400,000đ

BB Wellness

Gói 12 buổi sử dụng 3 tháng áp dụng trong tuần
4,012,500đ5,350,000đ