Lotteria

Big Star Burger
36,000đ55,000đ

Lotteria

Gà H&S (1 miếng)
31,000đ37,000đ

Lotteria

Double Set 2
81,000đ117,000đ