Lotte Cinema

Vé xem phim tất cả các ngày trong tuần
85,000đ100,000đ

Lotte Cinema

Combo đơn 01 nước ngọt lớn & 01 bắp lớn
49,000đ79,000đ

Lotte Cinema

Combo đôi 02 nước ngọt lớn và 01 bắp lớn
85,000đ105,000đ

Lotte Cinema

Vé xem phim các ngày trong tuần (thứ 2 ~ thứ 5)
75,000đ80,000đ